Inkubator Kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. St. Staszica w Pile


Z przyjemnością informujemy, że już we wrześniu 2018 roku w naszej Uczelni rozpocznie się realizacja projektu Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

 

Okres realizacji projektu: od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Celem głównym projektu jest poprawienie jakości kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oraz ułatwienie studentom PWSZ rozpoczęcia aktywności zawodowej poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju. W szczególności program obejmie podniesienie kompetencji studentów, pracowników dydaktycznych i administracji oraz wsparcie zmian organizacyjnych w tym unowocześnienie i rozwój systemów informatycznych. Działania te wiążą się ze wzmocnieniem rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu pilskiego i dopasowaniem oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

W ramach projektu wyszczególniono 5 głównych zadań:


1. Program rozwoju kompetencji pracownika socjalnego
2. Program rozwoju kompetencji inżyniera
3. Program usprawnienia usług Biura Karier   
4. Rozwój kompetencji dydaktycznych kadry uczelni   
5. Program rozwoju informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią  

Spodziewane główne rezultaty projektu:


- 553 uczestników projektu podniesie kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS,
- 35 pracowników uczelni podniesie swoje kompetencje dydaktyczne dzięki wsparciu z EFS,
- co najmniej 30% absolwentów uczelni objętych wsparciem w projekcie będzie kontynuować kształcenie lub podejmą zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia,
- na PWSZ zostanie wdrożony kompleksowy program usprawnienia narzędzi informatycznych służących poprawieniu jakości zarządzania procesem dydaktycznym.

 

Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju PWSZ im. St. Staszica w Pile otrzymała na ten cel 4 509 782,70 zł, dofinansowanie projektu z UE wynosi 3 918 415,10 zł. Wartość całego projektu to 4 649 282,27 zł.

 
Więcej wiadomości już wkrótce.