Aktualności i komunikaty

 19.02.2020

Z przyjemnością informujemy,  że uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź na zmiany proponowane w projekcie Inkubator Kompetencji od Instytucji Pośredniczącej (NCBiR).

Dzięki tej decyzji możemy uruchomić wsparcie także dla studentów kierunków: ekonomia, filologia, kosmetologia i pielęgniarstwo już w roku akademickim 2019/2020!

Dodatkowo uzyskaliśmy zgodę na wprowadzenie szkoleń podnoszące kompetencje zarządcze kadr administracyjnych, w tym:

  • Przewidziano skierowanie zainteresowanych pracowników kadry administracyjnej PUSS na indywidualne szkolenia w obszarach: zarządzanie ryzykiem finansowym i finansami, zarządzaniem zespołem i zarządzaniem bezpieczeństwem.
  • Przewidziano organizację kursu języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego dla ok. 10 osób(1 grupa szkoleniowa), którzy zgłoszą w diagnozie konieczność poprawy kompetencji zarządczych w zakresie komunikacji językowej w języku angielskim. Grupą docelową są pracownicy administracyjni PUSS.

 

 17.02.2020

W dniach od 20-31.01.2020 prowadzona była V tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Kierunku Praca Socjalna. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej oraz została przekazana przez opiekunów poszczególnych roczników.

Planowana liczba miejsc dla kierunku Praca Socjalna wynosiła: 43 studentów.

Do Projektu zgłosiło się 25 osób. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

 

02.01.2020

Informujemy, o ogłoszeniu informacji o kolejnym naborze dla studentów Kierunku Praca Socjalna. Nabór rozpocznie się w drugiej połowie stycznia, więcej szczegółów znaleźć można tutaj.

 

 05.11.2019

W dniach od 28.10.2019 - 03.11.2019 prowadzona była IV tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Kierunku Praca Socjalna. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej oraz została przekazana przez opiekunów poszczególnych roczników.

Planowana liczba miejsc dla kierunku Praca Socjalna wynosiła: 60 studentów.

Do Projektu zgłosiło się 17 osób. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

 

28.10.2019

Informujemy, o ogłoszeniu naboru dla studentów Kierunku Praca Socjalna, więcej szczegółów znaleźć można tutaj.

21.10.2019

W wyniku V naboru do wsparcia obejmującego pracowników uczelni   na indywidualne kursy podnoszące kompetencje dydaktyczne i kurs języka angielskiego zakwalifikowano 6 osób.


14.10.2019

Informujemy, o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do rekrutacji w ramach realizacji wsparcia kompetencji dydaktycznych kadry uczelni (kliknij)!

 

 

01.10.2019

Informujemy, że wraz z rozpoczęcieniem nowego roku akademickiego zajęcia z języka angielskiego dla nauczycieli akademickich będą odbywały się w podobnym systemie jak w zeszłym roku. Jednocześnie informujemy o rozpoczęciu zajęć z ECDL dla studentów kierunków politechnicznych. Dokładny plan dostępny jest w dziale harmonogramy.

 

15.09.2019

Zmiana terminu! Egzamin poprawkowy z ECDL odbędzie się 23.09.2019 – sala 205J  o godzinie 16:00.

 

12.09.2019

Egzamin poprawkowy z ECDL odbędzie się 16.09.2019 – sala 205J  o godzinie 16:00.

 

3.06.2019

 

Zajęcia z języka angielskiego dla nauczycieli akademickich z dnia 12.06.2019 zostały przeniesione na 11.06.2019.

Jednocześnie informujemy, że były to ostatnie zajęcia w tym roku akademickim.


 28.05.2019

W dniach od 13 do 26 maja 2019 roku prowadzona była III tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Instytutu Politechnicznego Uczelni. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej oraz została przekazana przez opiekunów poszczególnych roczników.

Zaplanowano 60 miejsc dla studentów II roku wszystkich kierunków Instytutu Politechnicznego.

Do projektu zgłosiło się 50 osób. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się mniejsza liczba osób niż planowana ilość miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.


 

13.05.2019

Informujemy, o ogłoszeniu naboru dla studentów Instytutu Politechnicznego, więcej szczegółów znaleźć można tutaj.

 11.03.2019

W dniach od 21 lutego do 3 marca 2019 roku prowadzona była II tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Instytutu Politechnicznego Uczelni. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej oraz została przekazana przez opiekunów poszczególnych roczników.

Planowana liczba miejsc dla Instytutu Politechnicznego wynosiła: 15 dla studentów 3 roku kierunku Elektrotechnika oraz 10 dla studentów 3 roku kierunku Budownictwo.

Do Projektu z kierunków politechnicznych zgłosiło się 10 osób. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

05.03.2019

Już od najbliższego czwartku tj. 07.03.19 rozpoczną się warsztaty przedsiębiorcze. Pierwszy z nich "Jak założyć własną firmę?" Odbędzie się 07.03.19 oraz 08.03.19 od godziny 15:40 w sali 5J!

22.02.2019

13 lutego odbyły się Targi Budma. Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach Projektu Inkubator Kompetencji uczestniczyli w nich także studenci z Instytutu Politechnicznego.

22.02.2019

W wyniku IV naboru do wsparcia obejmującego pracowników uczelni   na indywidualne kursy podnoszące kompetencje dydaktyczne i kurs języka angielskiego zakwalifikowano 3 osoby.

12.02.2019

Informujemy, o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do rekrutacji w ramach realizacji wsparcia kompetencji dydaktycznych kadry uczelni (kliknij)!

 

 

24.12.2018

Z sukcesem zakończyły się Warsztaty Komunikacyjne oraz warsztaty Cechy Indywidualne I Predyspozycje Osobiste Oraz Ich Rozwój W Oparciu O Uzyskane Wyniki Ewaluacji. W każdej z grup znalazło się po 13 studentów. Gratulujemy także uczestnikom wyjazdów studyjnych do OPS w Czarnkowie i DPS w Chodzieży (2 grupy po 10 osób)!

 

15.11.2018

Już wkrótce w sali 215 w Budynku D rozpoczną się szkolenia dla studentów kierunku Praca Socjalna:

 

1. Warsztaty komunikacyjne

27.11.2018 od 9.45

4.12.2018 od 8.45

 

2. Cechy Indywidualne I Predyspozycje Osobiste Oraz Ich Rozwój W Oparciu O Uzyskane Wyniki Ewaluacji

30.11.2018 od 12.15

7.12.2018 od 13.15

14.12 od 8.00

20.12.2018 od 12.15

Także zaplanowano już wizyty studyjne do

OPS w Czarnkowie, która odbędzie się w terminach 23-24.11.2018.

DPS w Chodzieży, która odbędzie się w terminach 13-14.12.2018.

 

12.11.2018

W wyniku III naboru do wsparcia obejmującego pracowników uczelni uzupełniono uczestników projektu w ramach wsparcia pracowników Biura Karier oraz zakwalifikowano 2 osoby na indywidualne kursy podnoszące kompetencje dydaktyczne.

 

30.10.2018

Już w najbliższym czasie rozpoczynają się szkolenia dla 4 grup studentów kierunków politechnicznych z ECDL BASE. Harmonogram zajęć dostępny na planie zajęć odpowiedniego kierunku oraz w zakładce harmonogram

 

 

20.10.2018

W dniach od 1 do 19 października 2018 roku prowadzona była I tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Instytutu Politechnicznego oraz Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej, została przekazana przeze opiekunów (tutorów) poszczególnych roczników studiów.

 

Planowana liczba miejsc dla Instytutu Politechnicznego wynosiła: 95 studentów 3 roku kierunku Transport, oraz 45 studentów 3 roku dla wszystkich pozostałych kierunków studiów, a także 10 studentów 4 roku kierunku Budownictwo oraz 15 studentów 4 roku kierunku Elektrotechnika.

Do Projektu z kierunków politechnicznych zgłosiło się 95 osób. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

 

Planowana liczba miejsc dla studentów kierunku Praca Socjalna z obu stopni studiów wynosiła 60.

Do Projektu z kierunku Praca Socjalna zgłosiło się łącznie 60 studentów.   Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

 

18.10.2018

Zajęcia z języka angielskiego już trwają! Po zakończeniu drugiego naboru, liczba osób biorących udział w kursie wyniosła 29. Po wstępnym ustaleniu kompetencji dokonano podziału na 3 grupy oraz ustalono szczegółowy harmonogram zajęć dostępny w zakładce harmonogram (link).

01.10.2018

Już dziś rozpoczynamy rekrutację w ramach realizacji wsparcia kompetencji studentów naszej uczelni (kliknij)!

25.09.2018

W dniach od 3 do 14 września 2018 roku prowadzona była I tura rekrutacji do projektu, skierowana do pracowników Uczelni. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej, została przekazana kanałami komunikacyjnymi powszechnie stosowanymi na Uczelni, w tym w formie mailingu do potencjalnych kandydatów.

Planowana liczba miejsc wynosiła: 4 miejsca dla pracowników Działu Praktyk Studenckich i Karier, 40 miejsc dla pracowników kadry akademickiej na kurs j. angielskiego, 16 miejsc dla pracowników kadry akademickiej na indywidualne szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne.

Do projektu zgłosiło się 36 osób osób, w tym 4 pracowników Działu Praktyk Studenckich i Karier, 26 pracowników na kurs j. angielskiego,14 pracowników na kursy indywidualne. Komisja Rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń pod kątem formalnym. Do dokumentów dołączono aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu w PWSZ. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

Jednocześnie informujemy, o ogłoszeniu naboru uzupełniającego więcej informacji pod linkiem: (kliknij)!

 

03.09.2018

Już dziś rozpoczynamy rekrutację w ramach realizacji wsparcia kompetencji dydaktycznych kadry uczelni (kliknij)!