Aktualności i komunikaty

27.10.2020

Zaktualizowano harmonogram zajęć na rok akademicki 2020/2021. Więcej informacji w dziale harmonogramy.

 

21.10.2020

Zaktualizowano harmonogram zajęć na rok akademicki 2020/2021. Więcej informacji w dziale harmonogramy.

 

19.10.2020

W dniach od 1 do 11 października 2020 roku prowadzona była VIII tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica studiujących na kierunku Transport 3 roku studiów I stopnia. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej oraz została przekazana przez opiekunów poszczególnych roczników.

 Planowana liczba miejsc dla studentów kierunku Transport: 30.

Z kierunku Transport  zgłosiło się 26 osób. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

 

16.10.2020

W dniach od 1 do 10 października 2020 roku prowadzona była VIII tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica studiujących na kierunku Elektrotechnika 3 i 4 roku studiów I stopnia. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej oraz została przekazana przez opiekunów poszczególnych roczników.

 Planowana liczba miejsc dla studentów kierunku Elektrotechnika: 10.

Z kierunku Elektrotechnika  zgłosiły się 4 osoby. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

 

 

 30.09.2020

Uprzejmie informujemy, że uaktualniono terminy nowej rekrutacji dla studentów na rok akademicki 2020/2021. Więcej informacji tutaj.

 

 23.09.2020

Uprzejmie informujemy, że zajęcia stacjonarne z języka angielskiego dla grupy administracyjnej odbywać się będą w Sali Konferencyjnej Budynku C.

 

 01.09.2020

Zbliżając się do nowego roku akademickiego rozpoczynamy kolejną edycję zajęć. Aktualny harmonogram zajęć z języka angielskiego w roku akademickim 2020/2021 dostępny jest tutaj Zajęcia zdalne z języka angielskiego dla grupy dydaktycznej rozpoczynają się 02.09.2020. Zajęcia zdalne z języka angielskiego dla grupy administracyjnej rozpoczną się w październiku.

 

06.07.2020

W dniach od 4 do 11 maja 2020 roku prowadzona była VII tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica studiujących na kierunku Ekonomia, Filologia -  studenci III roku studiów I stopnia oraz Transport, Budownictwo, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn - studenci II roku studiów I stopnia. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej oraz została przekazana przez opiekunów poszczególnych roczników.

 Planowana liczba miejsc dla studentów kierunków Transport, Budownictwo, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn -  II roku studiów I stopnia wynosiła: 87.

Z kierunku  Mechanika i Budowa Maszyn do Projektu zgłosiło się 13 osób. 12 zgłoszeń spełniło wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

 

24.06.2020

Zaktualizowano harmonogram o kolejne zajęcia zdalne. Więcej informacji w dziale harmonogramy.

 

17.06.2020

W dniach od 4 do 11 maja 2020 roku prowadzona była VII tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica studiujących na kierunku Ekonomia, Filologia -  studenci III roku studiów I stopnia oraz Transport, Budownictwo, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn - studenci II roku studiów I stopnia. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej oraz została przekazana przez opiekunów poszczególnych roczników.

 Planowana liczba miejsc dla studentów kierunków Transport, Budownictwo, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn -  II roku studiów I stopnia wynosiła: 87.

Z kierunku Budownictwo do Projektu zgłosiło się 9 osób. 7 zgłoszeń spełniło wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

10.06.2020

W dniach od 4 do 11 maja 2020 roku prowadzona była VII tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica studiujących na kierunku Ekonomia, Filologia -  studenci III roku studiów I stopnia oraz Transport, Budownictwo, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn - studenci II roku studiów I stopnia. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej oraz została przekazana przez opiekunów poszczególnych roczników.

Planowana liczba miejsc dla kierunku Filologia wynosiła: 40.

Z kierunku Filologia Do Projektu zgłosiło się 17 osób. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

Planowana liczba miejsc dla studentów kierunków Transport, Budownictwo, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn -  II roku studiów I stopnia wynosiła: 87.

Z kierunku Elektrotechnika do Projektu zgłosiło się 8 osób. 7 zgłoszeń spełniło wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

 

 

21.05.2020

Zaktualizowano harmonogram o kolejne zajęcia zdalne. Więcej informacji w dziale harmonogramy.

 

21.04.2020

Zaktualizowano harmonogram o zajęcia z AxisVM harmonogramy.

 

15.04.2020

Zajęcia z języka angielskiego w dniu dzisiejszym (15.04.2020) są odwołane.

 

03.04.2020

Zamieszczono aktualne harmonogramy dotyczące realizacji zajęć zdalnych z języka angielskiego i ECDL.

26.03.2020

Aktualizacja:

Zgodnie z zaleceniem NCBiR zajęcia z ECDL, odbywać się będą zdalnie.

26.03.2020


Informujemy, że mając na względzie bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Uczelni, w oparciu o komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile wprowadza obowiązek kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zdalnej weryfikacji efektów kształcenia. Od dnia 26.03.2020 do 10.04.2020 zajęcia związane z projektem zostają zawieszone.
 

11.03.2020

Informujemy, że mając na względzie bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Uczelni, w oparciu o komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile zawiesza zajęcia dydaktyczne. Od dnia 11.03.2020 do 25.03.2020 zajęcia związane z projektem także zostają zawieszone.

 

02.03.2020

W dniach od 19 do 26 lutego 2020 roku prowadzona była VI tura rekrutacji (uzupełniająca) do projektu, skierowana do pracowników Uczelni. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej, została przekazana kanałami komunikacyjnymi powszechnie stosowanymi na Uczelni, w tym w formie mailingu do potencjalnych kandydatów.

Planowana liczba miejsc wynosiła: 9 miejsc dla pracowników kadry akademickiej na kurs j. angielskiego i indywidualne szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne oraz 10 miejsc dla kadry administracyjnej, w tym 10 na intensywny kurs języka angielskiego i 7 na indywidualne szkolenia.

Do projektu zgłosiło się 4 osób z kadry dydaktycznej w tym: 2 pracowników na indywidualne szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne i 2 pracowników na kurs języka angielskiego. Do projektu z kadry administracyjnej zgłosiło się 25 osób, z czego 16 na kurs języka angielskiego oraz 19 na indywidualne szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze. Komisja Rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń pod kątem formalnym. Do dokumentów dołączono aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu w PUSS. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji dla osób z kadry dydaktycznej do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby. W przypadku osób z kadry administracyjnej do projektu zakwalifikowano 10 pracowników na kurs z języka angielskiego, 6 pracowników zostało umieszczonych na liście rezerwowej. Jednocześnie zakwalifikowano 7 pracowników na kursy indywidualne podnoszące kompetencje zarządcze dla administracji, a 12 osób umieszczono na liście rezerwowej. O kwalifikacji do wsparcia decydowała kolejność zgłoszeń.


28.02.2020

Informujemy, o ogłoszeniu informacji o naborze dla studentów kierunków: ekonomia, filologia, kosmetologia i pielęgniarstwo w roku akademickim 2019/2020! Nabór rozpocznie się na początku marca, więcej szczegółów znaleźć można tutaj.

 

 

 19.02.2020

Z przyjemnością informujemy,  że uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź na zmiany proponowane w projekcie Inkubator Kompetencji od Instytucji Pośredniczącej (NCBiR).

Dzięki tej decyzji możemy uruchomić wsparcie także dla studentów kierunków: ekonomia, filologia, kosmetologia i pielęgniarstwo już w roku akademickim 2019/2020!

Dodatkowo uzyskaliśmy zgodę na wprowadzenie szkoleń podnoszące kompetencje zarządcze kadr administracyjnych, w tym:

  • Przewidziano skierowanie zainteresowanych pracowników kadry administracyjnej PUSS na indywidualne szkolenia w obszarach: zarządzanie ryzykiem finansowym i finansami, zarządzaniem zespołem i zarządzaniem bezpieczeństwem.
  • Przewidziano organizację kursu języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego dla ok. 10 osób(1 grupa szkoleniowa), którzy zgłoszą w diagnozie konieczność poprawy kompetencji zarządczych w zakresie komunikacji językowej w języku angielskim. Grupą docelową są pracownicy administracyjni PUSS.

 

 17.02.2020

W dniach od 20-31.01.2020 prowadzona była V tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Kierunku Praca Socjalna. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej oraz została przekazana przez opiekunów poszczególnych roczników.

Planowana liczba miejsc dla kierunku Praca Socjalna wynosiła: 43 studentów.

Do Projektu zgłosiło się 25 osób. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

 

02.01.2020

Informujemy, o ogłoszeniu informacji o kolejnym naborze dla studentów Kierunku Praca Socjalna. Nabór rozpocznie się w drugiej połowie stycznia, więcej szczegółów znaleźć można tutaj.

 

 05.11.2019

W dniach od 28.10.2019 - 03.11.2019 prowadzona była IV tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Kierunku Praca Socjalna. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej oraz została przekazana przez opiekunów poszczególnych roczników.

Planowana liczba miejsc dla kierunku Praca Socjalna wynosiła: 60 studentów.

Do Projektu zgłosiło się 17 osób. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

 

28.10.2019

Informujemy, o ogłoszeniu naboru dla studentów Kierunku Praca Socjalna, więcej szczegółów znaleźć można tutaj.

21.10.2019

W wyniku V naboru do wsparcia obejmującego pracowników uczelni   na indywidualne kursy podnoszące kompetencje dydaktyczne i kurs języka angielskiego zakwalifikowano 6 osób.


14.10.2019

Informujemy, o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do rekrutacji w ramach realizacji wsparcia kompetencji dydaktycznych kadry uczelni (kliknij)!

 

 

01.10.2019

Informujemy, że wraz z rozpoczęcieniem nowego roku akademickiego zajęcia z języka angielskiego dla nauczycieli akademickich będą odbywały się w podobnym systemie jak w zeszłym roku. Jednocześnie informujemy o rozpoczęciu zajęć z ECDL dla studentów kierunków politechnicznych. Dokładny plan dostępny jest w dziale harmonogramy.

 

15.09.2019

Zmiana terminu! Egzamin poprawkowy z ECDL odbędzie się 23.09.2019 – sala 205J  o godzinie 16:00.

 

12.09.2019

Egzamin poprawkowy z ECDL odbędzie się 16.09.2019 – sala 205J  o godzinie 16:00.

 

3.06.2019

 

Zajęcia z języka angielskiego dla nauczycieli akademickich z dnia 12.06.2019 zostały przeniesione na 11.06.2019.

Jednocześnie informujemy, że były to ostatnie zajęcia w tym roku akademickim.


 28.05.2019

W dniach od 13 do 26 maja 2019 roku prowadzona była III tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Instytutu Politechnicznego Uczelni. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej oraz została przekazana przez opiekunów poszczególnych roczników.

Zaplanowano 60 miejsc dla studentów II roku wszystkich kierunków Instytutu Politechnicznego.

Do projektu zgłosiło się 50 osób. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się mniejsza liczba osób niż planowana ilość miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.


 

13.05.2019

Informujemy, o ogłoszeniu naboru dla studentów Instytutu Politechnicznego, więcej szczegółów znaleźć można tutaj.

 11.03.2019

W dniach od 21 lutego do 3 marca 2019 roku prowadzona była II tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Instytutu Politechnicznego Uczelni. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej oraz została przekazana przez opiekunów poszczególnych roczników.

Planowana liczba miejsc dla Instytutu Politechnicznego wynosiła: 15 dla studentów 3 roku kierunku Elektrotechnika oraz 10 dla studentów 3 roku kierunku Budownictwo.

Do Projektu z kierunków politechnicznych zgłosiło się 10 osób. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

05.03.2019

Już od najbliższego czwartku tj. 07.03.19 rozpoczną się warsztaty przedsiębiorcze. Pierwszy z nich "Jak założyć własną firmę?" Odbędzie się 07.03.19 oraz 08.03.19 od godziny 15:40 w sali 5J!

22.02.2019

13 lutego odbyły się Targi Budma. Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach Projektu Inkubator Kompetencji uczestniczyli w nich także studenci z Instytutu Politechnicznego.

22.02.2019

W wyniku IV naboru do wsparcia obejmującego pracowników uczelni   na indywidualne kursy podnoszące kompetencje dydaktyczne i kurs języka angielskiego zakwalifikowano 3 osoby.

12.02.2019

Informujemy, o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do rekrutacji w ramach realizacji wsparcia kompetencji dydaktycznych kadry uczelni (kliknij)!

 

 

24.12.2018

Z sukcesem zakończyły się Warsztaty Komunikacyjne oraz warsztaty Cechy Indywidualne I Predyspozycje Osobiste Oraz Ich Rozwój W Oparciu O Uzyskane Wyniki Ewaluacji. W każdej z grup znalazło się po 13 studentów. Gratulujemy także uczestnikom wyjazdów studyjnych do OPS w Czarnkowie i DPS w Chodzieży (2 grupy po 10 osób)!

 

15.11.2018

Już wkrótce w sali 215 w Budynku D rozpoczną się szkolenia dla studentów kierunku Praca Socjalna:

 

1. Warsztaty komunikacyjne

27.11.2018 od 9.45

4.12.2018 od 8.45

 

2. Cechy Indywidualne I Predyspozycje Osobiste Oraz Ich Rozwój W Oparciu O Uzyskane Wyniki Ewaluacji

30.11.2018 od 12.15

7.12.2018 od 13.15

14.12 od 8.00

20.12.2018 od 12.15

Także zaplanowano już wizyty studyjne do

OPS w Czarnkowie, która odbędzie się w terminach 23-24.11.2018.

DPS w Chodzieży, która odbędzie się w terminach 13-14.12.2018.

 

12.11.2018

W wyniku III naboru do wsparcia obejmującego pracowników uczelni uzupełniono uczestników projektu w ramach wsparcia pracowników Biura Karier oraz zakwalifikowano 2 osoby na indywidualne kursy podnoszące kompetencje dydaktyczne.

 

30.10.2018

Już w najbliższym czasie rozpoczynają się szkolenia dla 4 grup studentów kierunków politechnicznych z ECDL BASE. Harmonogram zajęć dostępny na planie zajęć odpowiedniego kierunku oraz w zakładce harmonogram

 

 

20.10.2018

W dniach od 1 do 19 października 2018 roku prowadzona była I tura rekrutacji do projektu, skierowana do studentów Instytutu Politechnicznego oraz Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej, została przekazana przeze opiekunów (tutorów) poszczególnych roczników studiów.

 

Planowana liczba miejsc dla Instytutu Politechnicznego wynosiła: 95 studentów 3 roku kierunku Transport, oraz 45 studentów 3 roku dla wszystkich pozostałych kierunków studiów, a także 10 studentów 4 roku kierunku Budownictwo oraz 15 studentów 4 roku kierunku Elektrotechnika.

Do Projektu z kierunków politechnicznych zgłosiło się 95 osób. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

 

Planowana liczba miejsc dla studentów kierunku Praca Socjalna z obu stopni studiów wynosiła 60.

Do Projektu z kierunku Praca Socjalna zgłosiło się łącznie 60 studentów.   Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

 

18.10.2018

Zajęcia z języka angielskiego już trwają! Po zakończeniu drugiego naboru, liczba osób biorących udział w kursie wyniosła 29. Po wstępnym ustaleniu kompetencji dokonano podziału na 3 grupy oraz ustalono szczegółowy harmonogram zajęć dostępny w zakładce harmonogram (link).

01.10.2018

Już dziś rozpoczynamy rekrutację w ramach realizacji wsparcia kompetencji studentów naszej uczelni (kliknij)!

25.09.2018

W dniach od 3 do 14 września 2018 roku prowadzona była I tura rekrutacji do projektu, skierowana do pracowników Uczelni. Informacja o rekrutacji została opublikowana m.in. na stronie internetowej, została przekazana kanałami komunikacyjnymi powszechnie stosowanymi na Uczelni, w tym w formie mailingu do potencjalnych kandydatów.

Planowana liczba miejsc wynosiła: 4 miejsca dla pracowników Działu Praktyk Studenckich i Karier, 40 miejsc dla pracowników kadry akademickiej na kurs j. angielskiego, 16 miejsc dla pracowników kadry akademickiej na indywidualne szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne.

Do projektu zgłosiło się 36 osób osób, w tym 4 pracowników Działu Praktyk Studenckich i Karier, 26 pracowników na kurs j. angielskiego,14 pracowników na kursy indywidualne. Komisja Rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń pod kątem formalnym. Do dokumentów dołączono aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu w PWSZ. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne. Z uwagi na fakt, iż w wyniku rekrutacji do projektu zgłosiła się liczba osób nie przewyższająca liczby planowanych miejsc, do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie osoby.

Jednocześnie informujemy, o ogłoszeniu naboru uzupełniającego więcej informacji pod linkiem: (kliknij)!

 

03.09.2018

Już dziś rozpoczynamy rekrutację w ramach realizacji wsparcia kompetencji dydaktycznych kadry uczelni (kliknij)!