Harmonogramy

 Koronawirus aktualizacja:

Informujemy, że mając na względzie bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Uczelni, w oparciu o komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile wprowadza obowiązek kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zdalnej weryfikacji efektów kształcenia. Od dnia 26.03.2020   zajęcia związane z projektem odbywać się będą zdalnie.

Aktualny harmonogram zajęć z języka angielskiego w roku akademickim 2019/2020 dostępny jest tutaj  a szczegółowa realizacja planu tutaj (ostatnie strony harmonogramu). Zajęcia zdalne z języka angielskiego rozpoczynają się od poniedziałku 6.04.2020.
 

--

 

Informujemy, że mając na względzie bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Uczelni, w oparciu o komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile zawiesza zajęcia dydaktyczne. Od dnia 11.03.2020 do 25.03.2020 zajęcia związane z projektem także zostają zawieszone.

 

 Aktualny harmonogram obejmujący Zadania związane z Programem rozwoju kompetencji inżyniera, kompetencje informatyczne, przedsiębiorcze i realizacja wizyt studyjnych oraz z Programem rozwoju kompetencji inżyniera, kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz Zadania związane z Programem rozwoju kompetencji pracownika socjalnego kompetencje analityczne oraz z Programem rozwoju kompetencji pracownika socjalnego  kompetencje przedsiębiorcze i realizacja wizyt studyjnych oraz Programem rozwoju kompetencji studentów (pielęgniarstwo, filologia, kosmetologia, ekonomia) w roku akademickim 2019/2020 :

na semestr zimowy

na semestr letni

 

-----------------

Aktualny harmonogram obejmujący Zadania związane z Programem rozwoju kompetencji inżyniera, kompetencje informatyczne, przedsiębiorcze i realizacja wizyt studyjnych oraz z Programem rozwoju kompetencji inżyniera, kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz Zadania związane z Programem rozwoju kompetencji pracownika socjalnego kompetencje analityczne oraz z Programem rozwoju kompetencji pracownika socjalnego  kompetencje przedsiębiorcze i realizacja wizyt studyjnych w okresie 02-09.2019 znajduje się pod tym linkiem:   LINK

--------------

 

Zajęcia z języka angielskiego dla nauczycieli akademickich z dnia 12.06.2019 zostały przeniesione na 11.06.2019.

 

--------------

Zadań związanych z Programem rozwoju kompetencji pracownika socjalnego kompetencje analityczne (Cechy Indywidualne I Predyspozycje Osobiste Oraz Ich Rozwój W Oparciu O Uzyskane Wyniki Ewaluacji  ) oraz  z Programem rozwoju kompetencji pracownika socjalnego  kompetencje komunikacyjne i zawodowe (Warsztaty komunikacyjne) i zadań związanych z Programem rozwoju kompetencji pracownika socjalnego  kompetencje przedsiębiorcze i realizacja wizyt studyjnych (OPS Czarnków i DPS w Chodzieży): 

Dla grup zajęciowych przygotowano następujący harmonogram zajęć:  LINK

----

Kurs ECDL Base obejmujący moduły: Podstawy pracy z komputerem, Podstawy pracy w sieci, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne.

 Dla grup zajęciowych przygotowano następujący harmonogram zajęć:  LINK

----

Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne – wsparcie poprzez Intensywny kurs języka angielskiego przygotowujący do prowadzenia dydaktyki w j. obcym.

Dla grup zajęciowych przygotowano następujący harmonogram zajęć z języka angielskiego: LINK.

 

---

Wyjazdy studyjne: Targi Budma

 Dla grup zajęciowych przygotowano następujący harmonogram zajęć: LINK.

 

---

Warsztaty: Jak założyć własną firmę

 Dla grup zajęciowych przygotowano następujący harmonogram zajęć: LINK.