Stowarzyszenie ABSOLWENTÓW

1 października 2014 roku nasza Uczelnia weszła w 15. rok funkcjonowania. Rok jubileuszowy, to czas szczególny, by odnowić więzi Absolwentów z rodzimą Uczelnią. W tym celu powołane zostało Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, które ma być nie tylko forum wszechstronnej współpracy, ale i gremium wspierającym naszą Alma Mater.

Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są jej najlepszą wizytówką. Aktywnie uczestniczą
w życiu społeczno-kulturalnym i gospodarczym Piły oraz regionu.

W 2003 roku pierwsi absolwenci opuścili mury PWSZ w Pile. Dzisiaj jest nas blisko osiem tysięcy. Dlatego też postanowiliśmy odnowić więzi absolwenckie i zaprosić na

I ZJAZD ABSOLWENTÓW PWSZ W PILE - szczegóły TUTAJ

 


Stowarzyszenie Absolwentów PWSZ w Pile jest organizacją społeczną. Posiada osobowość prawną. Jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, pod nr KRS 0000529303.

Liczymy na to, że dzięki Stowarzyszeniu uda nam się odnowić więzi z absolwentami PWSZ w Pile, wspólnie zorganizować szereg przedsięwzięć (m.in. Zjazd Absolwentów) i spotkać się w szerokim gronie. Dlatego też zachęcamy do wypełniania Deklaracji członkowskiej i wstąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów PWSZ w Pile.


Deklarację uczestnictwa można wypełnić w formie elektronicznej - jest to forma preferowana

DEKLARACJA ON-LINE

Nie ma konieczności składania podpisu pod deklaracją w formie elektronicznej.


DOKUMENTY
STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PWSZ W PILE PDF
DEKLARACJA UCZESTNICTWA DOC

W przypadku uzupełnienia deklaracji w formacie .doc należy ją wydrukować, podpisać i przesłać via mail na adres absolwent@pwsz.pila.pl, fax 067 / 352 26 00 lub dostarczyć osobiście: budynek A (Rektorat), I piętro, pokój 123.

UWAGA! Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PWSZ w Pile wprowadzona została symboliczna składka członkowska w wysokości 10 zł rocznie. Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
BGŻ S. A. 22 2030 0045 1110 0000 0398 0880
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła