I Zjazd Absolwentów

MIEJSCE

Kampus akademicki PWSZ w Pile, przy ul. Podchorążych 10 - MAPA KAMPUSU

UTRWALMY TĘ CHWILĘ!
ZDJĘCIE GRUPOWE Z I ZJAZDU ABSOLWENTÓW

Podczas Zjazdu, będzie można zakupić wspólne zdjęcie (z okolicznościowym znakiem graficznym), które zostanie wykonane na początku spotkania w Auditorium Maximum PWSZ w Pile.
Koszt fotografii to 10 zł.
Zdjęcia zostaną przekazane po zakończeniu benefisu, wszystkim osobom, które dokonają wpłaty bezpośrednio u fotografa – Roberta Judyckiego (po wykonaniu zdjęcia).