Władze Stowarzyszenia

Zarząd
Zbigniew Wolny – Prezes
Magdalena Krawczyk – zastępca Prezesa
Renata Herba – sekretarz
Marta Lipska – skarbnik
Mariusz Jankowski – członek

Komisja Rewizyjna
Joanna Dudek – przewodnicząca
Emilia Lewicka-Kalka – sekretarz
Maria Szczepańska – członek

Sąd Koleżeński
Marta Burda – przewodnicząca
Anna Nitka – sekretarz
Joanna Han – członek