Władze Uczelni


Rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS


Prorektor ds. Rozwoju,
Nauki i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. Jan Polcyn, prof. PUSS


Prorektor ds. Jakości Kształcenia
i Studentów

dr Paweł Dahlke

Kwestor
mgr Irena Baczyńska

Kierownicy Katedr

Katedra Fizjoterapii
dr Edyta Wdowiak

Katedra Pielęgniarstwa
dr Małgorzata Lesińska-Sawicka

Katedra Ratownictwa Medycznego
dr Kamila Sadaj-Owczarek

Katedra Kosmetologii
dr hab. Sylwester Furmaniak, prof. PUSS

Katedra Pracy Socjalnej
dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PUSS

Katedra Ekonomii
dr Katarzyna Orfin-Tomaszewska

Katedra Filologii
dr Maciej Krawczak

Katedra Transportu
dr inż. Piotr Gorzelańczyk

Katedra Mechaniki i Budowy maszyn
dr Marta Chudzicka

Katedra Elektrotechniki
p.o. mgr inż. Paweł Szubert

Katedra Budownictwa
dr inż. Jarosław Kołodziej


Rzecznik
prasowy
mgr Aleksandra Fabiszak

Dyrektorzy i kierownicy pozostałych jednostek

Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Irena Łosoś

Kierownik Centrum Sieciowo-Komputerowego
mgr inż. Cezary Burda

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Andrzej Grzesik

Kierownik Działu Rektora
dr Joanna Kryza

Kierownik Działu Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich
mgr inż. Iwona Krojec

Kierownik Działu Kadr i Spraw Socjalnych
dr Michał Bania

Kierownik Działu Praktyk Studenckich i Karier
mgr Emilia Lewicka-Kalka

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
mgr Łukasz Marczak

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
inż. Jerzy Sadowski