Władze Uczelni


Rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS


Prorektor ds. Rozwoju,
Nauki i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. Jan Polcyn, prof. PUSS


Prorektor ds. Jakości Kształcenia
i Studentów

dr Paweł Dahlke

Kwestor
mgr Zofia Jeżewska-Bania

Kierownicy Katedr

Katedra Fizjoterapii
dr Edyta Wdowiak

Katedra Pielęgniarstwa
dr Małgorzata Lesińska-Sawicka

Katedra Ratownictwa Medycznego
dr Kamila Sadaj-Owczarek

Katedra Kosmetologii
dr hab. Sylwester Furmaniak, prof. PUSS

Katedra Pracy Socjalnej
dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PUSS

Katedra Ekonomii
dr Katarzyna Orfin-Tomaszewska

Katedra Filologii
dr Maciej Krawczak

Katedra Transportu
dr inż. Piotr Gorzelańczyk

Katedra Inżynierii Mechanicznej
dr Marta Chudzicka-Adamczak

Katedra Elektrotechniki
mgr inż. Paweł Szubert

Katedra Budownictwa
dr inż. Jarosław Kołodziej

Rzecznik Akademicki
dr Joanna Kryza

 

Dyrektorzy i kierownicy pozostałych jednostek

Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Irena Łosoś

Kierownik Centrum Sieciowo-Komputerowego
mgr inż. Cezary Burda

Kierownik Uczelnianego Centrum Sportu i Rekreacji
mgr Andrzej Grzesik

Kierownik Działu Rektora/Rzecznik prasowy
mgr Aleksandra Fabiszak

Kierownik Działu Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich
mgr inż. Iwona Krojec

Kierownik Działu Kadr i Spraw Socjalnych
dr Michał Bania

Kierownik Działu Praktyk Studenckich i Karier
mgr Emilia Lewicka-Kalka

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
mgr Łukasz Marczak

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
inż. Jerzy Sadowski