Słowo od Rektora

Szanowni Państwo!
W roku 2020 obchodzimy jubileusz 20-lecia. W 2000 roku, jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, rozpoczęliśmy kształcenie na 5 specjalnościach studiów licencjackich i inżynierskich. Dziś oferujemy studia na 11 kierunkach i 25 specjalnościach technicznych, medycznych i społecznych, prowadzonych również na poziomie studiów magisterskich. W 2019 r. zmieniliśmy nazwę na Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile. Fakt ten był nie tylko potwierdzeniem silnych związków z Ziemią Pilską, ale i zobowiązaniem do kontynuowania użytecznego, a więc praktycznego modelu kształcenia.

Nasza oferta dydaktyczna, konsekwentnie i systematycznie rozwijana, każdego roku przynosi zapowiedzi nowości. W najbliższym, będzie to uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia. Realnie przedstawiają się także plany rozpoczęcia kształcenia na kierunku studiów licencjackich kryminalistyka z kryminologią.


Jednym z ważniejszych obszarów funkcjonowania Uczelni jest współpraca międzynarodowa. Realizowane przez ostatnie 13 lat umowy z 39 uczelniami partnerskimi przyniosły możliwości odbycia części studiów w 19 krajach. Dzięki tak szerokiej współpracy, PUSS w Pile znajduje się w czołówce polskich uczelni zawodowych, realizujących program wymiany międzynarodowej.

Śmiało kreślonym planom rozwoju oferty edukacyjnej, internacjonalizacji oraz praktyczności kształcenia towarzyszy rozbudowa bazy dydaktycznej, odpowiadająca współczesnym oczekiwaniom. W najbliższym czasie zakończymy kolejną modernizację budynku dla potrzeb kierunków inżynierskich (mechanika i budowa maszyn oraz transport), a w dalszej perspektywie - budowę farmy fotowoltaicznej ze stanowiskiem dydaktyczno-badawczym na terenie Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Dzięki tym inwestycjom, zaplecze dydaktyczne naszej uczelni, obok imponującego Centrum Symulacji Medycznych oraz Centrum Fizjoterapii, zapewni naszym studentom studiowanie w najnowocześniejszych warunkach.

Naszą dumą są absolwenci, których liczba sięga dzisiaj 10 tysięcy. Są doskonale przygotowani do dalszych studiów, a nade wszystko, jako wysokospecjalistyczna kadra, do pracy na stanowiskach inżynierskich, medycznych, ekonomicznych i nauczycielskich. Potwierdzają to niezależne rankingi krajowe.

Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy dziś stają przed dylematami wyboru swojej dalszej drogi życiowej, by zechcieli zapoznać się z ofertą kształcenia i dostrzegli w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile szansę rozwoju swoich pasji oraz doskonałe perspektywy zawodowe.

Do zobaczenia!

dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS
Rektor