Współpraca zagraniczna

Od 2010 r. praktyczny wymiar kształcenia w PWSZ uczyniono jeszcze bardziej atrakcyjnym, umożliwiając, zarówno naszym studentom, jak i studentom z partnerskich uczelni, odbywanie zagranicznych praktyk i staży zawodowych w warunkach międzynarodowych.
Wszystko to w ramach programu ERASMUS, finansowanego przez Unię Europejską.

Mobilność studentów oznacza przede wszystkim możliwość odbycia nawet 1/3 studiów za granicą. Studenci mają do wyboru ponad 20 uczelni partnerskich z całej Europy: od Hiszpanii, poprzez Belgię, Niemcy, Bułgarię, Słowację, Rumunię, Litwę i Grecję, aż po Turcję.

Więcej informacji uzyska można na stronie poświeconej PROGRAMOWI ERASMUS


Poza Erasmusem PWSZ w Pile prowadzi również współpracę z państwami, które nie należą od struktur unijnych. Uczelnia ma podpisane umowy m.in.:

  • Uniwersytetem Managementu i Biznesu (Ukraina),
  • Międzynarodowym Uniwersytetem Przyrody, Społeczeństwa i Człowieka (Rosja),
  • Akademią Pedagogiczną o Podyplomowym Wykształceniu (Rosja),
  • Filią Państwowego Rosyjskiego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego (Rosja).